Track Finder is een strategisch marketingadvies bureau opgericht in 2004 en is gespecialiseerd in de strategische positionering, merkontwikkeling en marketing van kennisintensieve organisaties en merken.

Expertise

Vanuit een bedrijfskundige en strategische marketing expertise benadert track finder vraagstukken op de snijvlakken van markt, strategie en operatie.

Passie

De passie van Track Finder is organisaties te helpen bij het definiëren en optimaliseren van het onderscheidend vermogen naar hun doelgroepen. En dit onderscheidend vermogen in het DNA van de organisatie tot uitdrukking te laten komen. En daarmee een bijdrage te leveren aan de essentie van succesvolle organisaties.

Resultaat

Centraal hierbij staat het realiseren van een 'waardegedreven' dialoog tussen de organisatie, het merk, de markt en haar doelgroepen en stakeholders. Met als resultaat een duurzame verbinding tussen organisatie, merk, markt en doelgroepen. Een verbinding die uniek is, wederzijds waarde toevoegt en organisaties en hun mensen blijvend succesvol maakt.