Expertise

Francoise Dorsman

Expertise  “Veel organisaties zijn bang om echt de dialoog met hun doelgroep aan te gaan, op zoek naar de unieke propositie die zij kunnen bieden. Succesvolle organisaties overwinnen deze angst. Zij stellen de dialoog met de klant centraal bij het definiëren en implementeren van hun strategische richting en hun unieke onderscheidende waardepropositie.”

In de afgelopen vijfentwintig jaar heeft Francoise haar expertise ontwikkeld op de snijvlakken van markt & strategie en strategie & operatie. Dit vanuit haar bedrijfskundige en strategische marketing expertise op de volgende gebieden:

● Strategische positionering, merkstrategie en marketing & communicatie

● Innovatie- en verandermanagement

● Organisatie- en bedrijfsproces (her)ontwikkeling

In haar aanpak streeft zij altijd naar het verbinden en onderling versterken van deze expertisegebieden voor de organisaties waarvoor zij actief is.

Werkterreinen en rollen

Francoise is op haar best in een context met een hoge inhoudelijke complexiteit, een veelheid aan spelers en even zoveel belangen. Voorbeelden hiervan zijn publiek/private samenwerkingsverbanden, belangenorganisaties en kennisinstellingen. Zij is gewend te acteren vanuit verschillende rollen: adviseur, facilitator van de dialoog, (interim) manager en coach.