Werkwijze

Track Finder probeert altijd haar werkwijze en invulling van rollen optimaal aan te laten aansluiten bij de specifieke behoeften van de opdrachtgever.

Uitgaande van de uitdagingen van de opdrachtgever kan de bijdrage van Track Finder als volgt zijn:

● Kernspelers (bestuur, directie, team en betrokken doelgroepen) stimuleren in het denken over de toegevoegde waarde en het onderscheidend vermogen van de organisatie en het merk

● Faciliteren van de interne, doelgroep en stakeholder dialoog

● Agenderen van issues, het aanreiken van kaders, het structureren en formuleren en oplossingsrichtingen, creativiteit en procesbegeleiding

● Inhoudelijk invulling geven aan de uitdagingen en aanpak

● Management en bestuur ondersteunen bij het vergroten van de acceptatie van strategische positionering, merkbeleid en business strategie door doelgroepen en stakeholders.